r Opis sort - Interseme

OPIS SORT S PRIPOROČILI

Sorte semenskega krompirja in tehnologija pridelave

Različne sorte imajo poleg različnih lastnosti tudi posebnosti in pomembne značilnosti, ki jih je v procesu pridelave priporočljivo upoštevati.

Vse najpomembnejše lastnosti sort semenskega krompirja boste našli že v osnovnem opisu, v posebnem tehnološkem listu pa boste za vsako od izbranih sort našli tudi priporočeno tehnologijo pridelovanja, specifično za to sorto krompirja.

Tehnološke liste posameznih sort s priporočili za pridelavo redno osvežujemo.