Semenski krompir - top sorte - Zgodnje sorte
Krompir LA STRADA
- Zgodnje

Zrelost: zgodnja sorta

Barva kožice: bela

Barva mesa: bela

Gomolji: veliki, okroglo ovalni, zelo plitva očesca, lepa in gladka kožica

Namen: Za pridelavo srednje ranega krompirja za prodajo na tržnici. La Strade je razvrščena v AB tip krompirja, primerna za pečenje in kuhanje, splošno porabo.

Posebnosti/lastnosti/nasvet: Priporočamo manjši odmerek dušika in redno zaščito proti plesni. Tudi v stresnih klimatskih razmerah zagotavlja izredno visoke pridelke velikih okroglih gomoljev.

Dodatno: Tehnološki list

Drugi krompir zgodnje sorte

Vse sorte semenskega krompirja

Zgodnje sorte

Srednje zgodnje sorte

Srednje pozne
 sorte

Pozne
 sorte