Dan krompirja na Kmetiji Klančar v Zadlogu

10.8.2017

Na zadnji letošnji Dan krompirja smo se zbrali na Kmetiji Klančar v Zadlogu. Zadlog je idilična hribovska planota nad Črnim vrhom, 720 m n.m. Kljub nevihtnim oblakom in krajšim padavinam nam je uspelo kvalitetno izpeljati dan krompirja.

V uvodu nas je pozdravila ga. Anka Poženel specialistka za poljedelstvo pri KSS Ajdovščina.

Predstavila nam je tehnologijo pridelave krompirja in težave s katerimi so se letos soočali pridelovalci t.j. spomladanska pozeba, suša in v zadnjem tednu še huda neurja. 
 
Nekaj besed je posvetila tudi ostalim težavam v poljedelstvu, predvsem suši ter posledično pomanjkanju krme. Poudarila je, da pridelovalci v preostanku sezone s krmnimi dosevki lahko omilijo težave s pomanjkanjem krme.

G. Pivk, lastnik kmetije nam je predstavil osnovne informacije o poskusu:
Površina: 10 ar
Sajenje: 8.maj
Predposevek: Pšenica

Osnovno gnojenje : hlevski gnoj, NPK in dognojeno z dušikom.
Proti boleznim je bilo škropljeno štirikrat in enkrat proti koloradskemu hrošču.

V poskusu je bilo posajenih 10 sort krompirja. Večinoma so to že preizkušene sorte, nekaj pa je popolnoma novih: ARROW,  LA STRADE, CONSTANCE, CASABLANCA, ALOUETTE, MELROSE, CAYENNEGATSBYMANITOURUDOLPH

Kljub izredno visokim temperaturam in suši v preteklih tednih je krompir še lepo zelen in ob ugodnih vremenskih razmerah bo še nadaljeval z vegetacijo.
Težave so le z ogrci majskega hrošča, ki obžirajo gomolje.

Kot izredna sorta se je pokazala nova sorta MELROSE z velikim številom lepih gladkih gomoljev, belo mesnata sorta GATSBY z izredno debelimi gomolji, CONSTANCE z velikim nastavkom primerno debelih gomoljev. Med preizkušenimi sortami sta se najbolj izkazala sorta CASABLANCA, RUDOLPH in MANITOU z velikim številom lepih gomoljev.

Po končani predstavitvi in izmenjavi mnenj nas je naša gostiteljica ga. Pivk pogostila s praženim krompirjem sorte ARROW in kuhano šunko. Obiskovalci so pohvalili okusnost sorte v praženem krompirju.

KSS Nova Gorica in ga. Anki Poženel se zahvaljujemo za pomoč pri organizaciji poskusa in Dneva krompirja.

Izredna zahvala pa gre družini Pivk za vložen trud pri izvedbi poskusa in organizaciji Dneva krompirja.