Poskusno polje 2019: ŠC Šentjur

V sodelovanju s Šolskim centrom Šentjur smo 24.10.2019 pripravili Dan krompirja. Direktor centra Mag. Branko Šket je najprej pozdravil vse prisotne, ter predstavil bogato tradicijo šole in programe, ki jih v njihovi šoli izvajajo.

Sledila je predstavitev s strani vodje posestva Nives Potočnik, ki nas je seznanila z vremenskimi pogoji v času vegetacije, ter tehnologijo, ki so jo izvajali na poskusnem polju. Povedala je, da je kot posledica hladne pomladi in neugodnih pogojev, ter napada glodalcev  višina pridelkov nižja.

Sajenje: 26. april 2019
Škropljenje proti plevelu: Boxer 10.5.2019
Dognojevanje: KAN 6.6.2019
Osipavanje: 20.6.2019
Škropljenje proti hroščem in bolezni: Calypso in Acrobat 21.6.2019
Škropljenje bolezni in hrošči: Calypso 11.7.2019
Odstranjevanje zeli iz krompirja: 23.8.2019
Začetek izkopavanja krompirja: 11.9.2019

Razmerje pridelkov v primerjavi med sortami:

 

Določanje jedilnih lastnosti
(mentorica: prof. Magda Guček, študentka živilstva in prehrane: Jasna Drač)

Predstavljene so bile metode določanja suhe snovi in škroba s tehtanjem, sušenjem in primerjava na podatke žlahtnitelja. Ugotavljamo, da ima vreme velik vpliv na višino suhe snovi, prav tako je pomembno, da je nasad zaščiten oz. da je krompir v zemlji dovolj dolgo da cima dozori, ter zaključi vegetacijo nemoteno. 

Nato sta Jasna in Magda na podlagi pridobljenih ocen: sprememba barve po kuhanju, razkuhavanje, vonj in okus določali primernost posamezne sorte za kuhanje in sorte na podlagi vseh dognanj uvrstili v kuharske tipe.

V naslednji točki programa, nas je Andrej Lukan iz podjetja Interseme seznanil z novostmi iz področja pridelave semenskega krompirja, ter predstavil najboljše sorte za sajenje na podlagi večletnih preizkušanj.

Kot najbolj zgodna sorta je najbolj popularna sorta Arrow, ki nam zagotavlja hiter pridelek enakomernih in okusnih gomoljev, ki se glede na zgodnost tudi dobro skladišči.

Najbolj popularna sorta za ozimnico je sorta Rudolph, ki s svojimi visokimi pridelki prepriča vsakogar, še bolj pa s svojim polnim okusom in najdaljšo dormanco skladiščenja.

Med novejšimi sortami imajo gospodinje zelo rade Constance, pridelovalci pa imajo radi to sorto zaradi visokega števila gomoljev na rastlino, ki so zelo izenačeni v rasti, ter kompaktnega tipa rastline, ki odlično kljubuje sušnim razmeram, ki smo jim vedno bolj izpostavljeni.

Prihaja tudi nova generacija krompirja katerega najuspešnejši predstavnik je sorta Alouette, poleg  odličnega okusa in zanesljivega pridelka je njegova največja prednost odpornost na plesen.

Po končanih predstavitvah smo goste povabili v avlo šole, kjer so kuharice za nas pripravile degustacijo cvrtega krompirja.  Gostje so sorte poizkusili in oddali glas tisti, ki jim je bila najljubša. Daleč največ glasov je prejela sorta Ranomi, za njo sorta La Strada nato Constance in Arrow. Gostje so povedali, da so jim bile pravzaprav všeč vse, ampak da Ranomi v tem izboru zagotovo najbolj pozitivno izstopa.

Po končanem degustiranju smo zbranim gostom postregli z malico, v katero smo vključili pražen krompir.

Vsem sodelujočim v Šolskem centru Šentjur se zahvaljujemo za pripravo in izvedbo dogodka,  prav tako tudi obiskovalcem, ki so nam s svojim aktivnim sodelovanjem potrdili, da imamo v naši ponudbi izbor najboljših sort za sajenje v Sloveniji.