Poskusno polje 2019: Kmetija v Ogenc, Cerkljansko

Na vroč poletni dan 25. 7. 2019 smo se zbrali na Dnevu krompirja na Kmetiji v Ogenc v Cerkljanskem hribovju. Čudovit razgled in prijetna klima na nadmorski višini 700 m sta očarala veliko število obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice.

Pridelava krompirja na hribovskem področju je težavna, vendar kmetije s pridelavo še vedno vztrajajo.

Sorte semenskega krompirja

Krompir je bil sajen 22. aprila, zaradi velike količine padavin in mraza je bil vznik precej pozen, zato ga nizke temperature, ki so nastopile med 4 in 7. majem niso prizadele.

Tehnologija pridelave:

Predposevek:  pašnik

Gnojenje:

  • jeseni : hlevski gnoj
  • pred sajenjem : zeolit

Škropljenje: Na posevku niso uporabljali fitofarmacevtskih sredstev.

Sorte v poskusu: ARROW, LA STRADA, SAFIYAH, CONSTANCE, ESMEE, FALUKA, ALOUETTE, EXCELLENCY,CAROLUS, KINGSMAN, GATSBY, RUDOLPH, MANITOU.

Čeprav pri pridelavi niso bila uporabljena zaščitna sredstva je krompir v dobri kondiciji in če ne bo prehude suše bo tudi pridelek lep.

V poskusu so se odlično izkazale sorte LA STRADA zaradi velikega zgodnjega pridelkaALOUETTE zaradi odpornosti, RUDOLPH zaradi velikega pridelka in dobrega skladiščenja.

Semenski krompir la strada

Sorto GATSBY na kmetiji sadijo že drugo leto in se je zelo dobro pokazala na tem področju, tako po količini pridelka, okusu in izredno dobrem skladiščenju.

Semenski krompir Gatsby

Sorta SAFIYAH zgodnja rumeno mesnata sorta se je tudi tukaj kot na vseh ostalih poskusih pokazala kot sorta, ki ima prihodnost.

Po predstavitvi na polju  smo dogodek zaključili ob praženem krompirju, kjer smo pražili sorto CONSTANCE  in kranjskih klobasah, ki so jih pripravili v KGZ Idrija.

Kmetiji V OGENC in se zahvaljujemo za lepo pripravljen poskus, organizaciji dogodka ter pogostitvi. Zahvala  KGZ Idrija  za pomoč pri organizaciji in pogostitvi.