Poskusno polje 2019: Biotehniški center Naklo

V sodelovanju z BC Naklo smo 22. 10. 2019 pripravili Dan krompirja.

Predstavitev je potekala v  prostorih Biotehničnega centra.

Poskus, ki je bil izveden na šoli, nam je predstavila študentka programa Upravljanje podeželja in krajine, Klara Čop, pod mentorstvom Nataše Kunstelj, učiteljice strokovnih modulov. Sam poskus je tudi del njene diplomske naloge.

 

V poskusu so uporabili ekološko seme sort: ALOUETTE, CAROLUS in AGRIA ter netretirano seme RUDOLPH.

Sajenje: Poskus je bil sajen 26. aprila.
Gnojenje: Njivo so jeseni pognojili s hlevskim gnojem, 17. junija pa dognojili z gnojilom Stalatico.
Zaščita pred pleveli: Plevele so odstranjevali ročno.
Zaščita pred insekti: Med rastjo so imeli zelo močan napad koloradskega hrošča, katerega so odstranjevali ročno, kasneje pa so 3x uporabili Neemazal (200ml).
Zaščita pred boleznijo: Proti boleznim so preventivno škropili z naravnim pripravkom Biozel (30ml).
Namakanje: Namakanja niso imeli.
Spravilo: Pridelek so pospravljali 30. avgusta.

Klara Čop je z nami delila praktične izkušnje ekološke pridelave krompirja. Kot uspešen način zatiranja strun se je izkazalo potikanje rabarbarinih listov med nasajen krompir.

Predstavila nam je rezultate pridelkov, v katerih sta najvišje rezultate dosegla CAROLUS (43,9t/ha) in ALOUETTE (37,2t/ha) in dokazala lastnosti sorte, ki jih navajamo, torej da so odporne na krompirjevo plesen. Tudi ostali dve sorti sta dali zadovoljive rezultate, RUDOLPH (34,8t/ha) in AGRIA (31,7t/ha). Krompirjeva plesen je najbolj prizadela sorto AGRIA, manj pa sorto RUDOLPH.

Tematika naslednje predstavitve je bilo določanje jedilne kakovosti sort iz poskusa, ki sta ga pripravili dijakinji 4. letnika programa Živilski tehnik, Neža Urh in Oriana Vuk, pod mentorstvom Vanje Šubic, učiteljice strokovnih modulov s področja živilstva in prehrane. Predstavili sta metode določanja suhe snovi s tehtanjem v zraku in pod vodo in pridobljene rezultate navedli kot procent suhe snovi. Nato sta na podlagi pridobljenih ocen: sprememba barve po kuhanju, razkuhavanje, vonj in okus, določali primernost posamezne sorte za kuhanje/pečenje/solate/cvrtje in sorte na podlagi vseh dognanj uvrstili v kuharski tip.

 

 

S strani podjetja Interseme nam je Andrej Lukan predstavil trende na področju pridelave krompirja in smernice žlahtnjenja, tore pridobivanje odpornih sort (naravno križanje z opraševanjem). To so sorte nove generacije, ki bodo pripomogle k zmanjšanju uporabe fitofarmacetrskih sredstev in omogočile, da bomo jedli zdravo hrano.

 

Andrej nam je predstavil še izbor najboljših sort, ki jih na podlagi preizkušanj svetujemo za sajenje v Sloveniji.

 

Po predstavitvah v predavalnici smo se kot ocenjevalci preizkusili tudi sami. Na šoli so nam pripravili pečen krompir v kožici, sorte: RUDOLPH, ALOUETTE, ARROW, CAROLUS in AGRIA. Svoj vtis smo podali z glasom za najbolj okusno sorto. Največ glasov je prejela sorta RUDOLPH.

 

 

Pogostitev je bila sestavljena iz različnih krompirjevih jedi, ki so bile vse zelo okusno pripravljene, ter razstave pripravljenih jedi iz krompirja, ki so jih dijaki pripravljali znotraj projektnih nalog.

 

 

Šoli se najlepše zahvaljujemo za vloženi trud in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!