Distribucijsko proizvodni center INTERSEME

Podjetje INTERSEME nudi semenski krompir na drobno v distribucijsko proizvodnem centru:

Distribucijsko proizvodni center DPC
Vrhpolje pri Šentvidu 5
1295 Ivančna Gorica

delovni čas:

torek in petek od 7:30 – 10:00

zemljevid-skladisce-interseme