Arrow – najzgodnejša sorta na slovenskih policah

Sorta ARROW je tudi v letošnji sezoni pokazala ves svoj potencial. Sorta ARROW je prva sorta krompirja, ki so jo slovenski pridelovalci letos izkopali in je iz domačih njiv na voljo v trgovinah . Kupci ARROWa, prav tako kot vsi mali in veliki pridelovalci te sorte, se tako že lahko sladkajo s to okusno sorto.

Prednosti sorte ARROW pred ostalimi zgodnjimi sortami so sledeče:arrow-2013

  • ARROW je zelo zgodnja sorta, tako, da jo lahko izkopljemo že po 55 do 60 dneh od saditve. Za tržne pridelovalce to pomeni tudi ugodno ceno v času odkupa. Za manjše pri-delovalce pa specialiteto na krožniku že pomladi oz. prvi pečen krompir iz domačega vrta.
  • ARROW po izkopu in postopku » pranja-pakiranja«, ne porjavi, kar je za rane sorte z neutrjeno kožico izredno redko. Tudi zato je ARROW ena od najbolj primernih sort za pridelavo ranega krompirja in prodajo, za razliko od ostalih ranih sort na trgu.
  • ARROW zelo dobro prenaša tudi hladnejše in bolj mokre pomladi, kot je bila letošnja, za katero so bile značilne nizke temperature in celo sneg v sredini pomladi. Zaradi česar je sorta ARROW primerna tudi takrat, ko za rast krompirja niso ravno ugodne razmere. Vegetacija se kljub temu ne podaljša in je prvi rani krompir v Sloveniji.
  • ARROW je zelo primerna sorta za nakaljevanje, oziroma pri tej sorti nakaljevanje tudi priporočamo. Z nakaljevanjem sorte Arrow lahko dolžino vegetacije še skrajšamo. V letu 2013 je bila dolžina vegetacije nakaljenega krompirja, kljub neugodni pomladi, približno 55 dni.
  • ARROW se zelo dobro skladišči. Zaradi te lastnosti je sorta primerna tudi za vse majhne pridelovalce, ki si želijo tako zgodnjega krompirja, kot tudi krompir za rano ozimnico v eni sorti.
  • ARROW bo v prihodnji sezoni, prav tako kot je bil v letošnji, na voljo tako v malem (3, 5 in 10) kot tudi 25 kg pakiranju.
  • ARROW je preizkušeno najbolj ran krompir v Sloveniji.

Še namig za uporabo: https://www.interseme.si/recepti/