Visoke temperature, suša in oskrba krompirjevega nasada

Krompir najbolje uspeva pri zmernih temperaturah med 20 in 25 C. Voda je eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na količino in kakovost pridelka krompirja, saj listi vsebujejo kar 90 % vode, gomolji pa okoli 80 %.

Pri temperaturah višjih od 30 °C in pomanjkanju vlage se listne reže zaprejo, da ne pride do popolne izsušitve rastlin. Zmanjša se oskrba rastlin s hranili, asimilacija in tvorba organske snovi. Negativni učinki visokih temperatur in pomanjkanje vode upočasnijo rast in tvorbo gomoljev, gomolji se slabše polnijo s škrobom, rastline prenehajo z rastjo. Prihaja do pokanja gomoljev, rjave pegavosti, deformacij ter preraščanja gomoljev. Zaradi pomanjkanja vode se pojavlja navadna krastavost, bela trohnoba in črna pikavost gomoljev.

Preraščanje gomoljev – pri visokih temperaturah in pomanjkanju vode v tleh določene sorte krompirja prenehajo z rastjo. Ob novih padavinah rastline pričnejo ponovno odganjati in iz gomoljev, ki so v času suše mirovali zraste veliko število majhnih gomoljev, krompir prične ponovno cveteti, večji gomolji pa so dostikrat steklasti in trdi. V takem primeru cimo čim prej pokosimo ali kako drugače uničimo cimo. Prekiniti moramo vegetacijo, da mladi gomolji ne izčrpajo starejših.

Oskrba krompirjevega nasada

  • Za doseganje kvalitetnega pridelka je krompirjeve nasade potrebno namakati. Krompir potrebuje največ vode ob polnitvi gomoljev, ko prične s cvetenjem. Skupno potrebuje okrog 120 l vode / m2. Peščena tla namakamo vsakih 7 dni s količino 25l vode na m2, na težjih tleh pa z isto količino vsakih 10 dni.
    Sistemi oroševanja: poraba vode 10l/ m2 na uro, ob sklenitvi vrst pa ne več kot 15 l / m2 na
    Uro, sicer lahko pride do poškodb listja.
    Stalno namakanje, zlasti v času tvorbe gomoljev preprečuje razvoj krastavosti gomoljev.
  • Uporaba izvlečkov iz morskih alg in aminokislinskih pripravkov pripomore, da se dvigne odpornost, krompir se lažje prilagodi na stresne razmere. Kljub stresu krompir nadaljuje z rastjo.
  • Ob rednem namakanju moramo poskrbeti tudi za redno zaščito pred krompirjevo plesnijo.
  • Sajenje sort, ki so odporne na temperaturne šoke (Rudolph, Constance, Gatsby, Arizona, Sunset).