Kmetijski sejem v Komendi 2017

Na letošnjem Jesenskem kmetijskem sejmu Komenda, ki smo se ga udeležili že šestič, smo predstavili naše že uveljavljene sorte in nekaj novejših kot KINGSMANGATSBY, CONSTANCELA STRADA in CAYENNE, ki smo jih letos že preizkusili v naših poskusih v različnih krajih Slovenije.

Naš razstavni prostor si je ogledalo veliko število obiskovalcev, med katerimi so bili tudi naši poslovni partnerji, pridelovalci krompirja, vrtičkarji in politiki. Obiskovalce je poleg razstavljenih sort in strokovnega svetovanja privabila tudi degustacija odlično pripravljenega praženega krompirja sort  RUDOLPHCONSTANCE in SALAD BLAU.

Pridelovalci jedilnega krompirja so bili glede na ekstremne vremenske pogoje v letošnjem letu z našimi sortami zadovoljni, predvsem so pohvalili sorti RUDOLPH, ARROW in novo sorto CONSTANCE, ki je poleg velikega pridelka in dobre odpornosti na sušo še izredno okusna. Za novo sezono je bilo največ povpraševanja po semenu sort: ARROWESMEEALOUETTE, sorta je odporna na plesen, RUDOLPH in CASABLANCA.

Vsem obiskovalcem našega razstavnega prostora se zahvaljujemo za obisk in za izmenjavo izkušenj pri pridelavi naših sort, ki ste jih delili z nami.

V letu 2018 se priporočamo za nakup, saj
interseme-sejem-komenda-2016-res-krompir

 

Vabilo na Kmetijski sejem v Komendi

Za vas smo pripravili

 • Razstavo sort krompirja iz naše ponudbe
 • Svetovanje o posameznih sortah in tehnologiji pridelave
 • Degustacija krompirjevih jedi

 

Obiščite nas v šotoru št. 6, razstavni prostor 50:

 • v petek, 6.10., med 10:00 in 18:00 uro,
 • v soboto, 7.10., med 9:00 in 18:00 uro,
 • v nedeljo, 8.10., med 9:00 in 18:00 uro.

interseme-sejem-komenda-res-krompir-veliki

Dan krompirja na Kmetiji Klančar v Zadlogu

10.8.2017

Na zadnji letošnji Dan krompirja smo se zbrali na Kmetiji Klančar v Zadlogu. Zadlog je idilična hribovska planota nad Črnim vrhom, 720 m n.m. Kljub nevihtnim oblakom in krajšim padavinam nam je uspelo kvalitetno izpeljati dan krompirja.

V uvodu nas je pozdravila ga. Anka Poženel specialistka za poljedelstvo pri KSS Ajdovščina.

Predstavila nam je tehnologijo pridelave krompirja in težave s katerimi so se letos soočali pridelovalci t.j. spomladanska pozeba, suša in v zadnjem tednu še huda neurja. 
 
Nekaj besed je posvetila tudi ostalim težavam v poljedelstvu, predvsem suši ter posledično pomanjkanju krme. Poudarila je, da pridelovalci v preostanku sezone s krmnimi dosevki lahko omilijo težave s pomanjkanjem krme.

G. Pivk, lastnik kmetije nam je predstavil osnovne informacije o poskusu:
Površina: 10 ar
Sajenje: 8.maj
Predposevek: Pšenica

Osnovno gnojenje : hlevski gnoj, NPK in dognojeno z dušikom.
Proti boleznim je bilo škropljeno štirikrat in enkrat proti koloradskemu hrošču.

V poskusu je bilo posajenih 10 sort krompirja. Večinoma so to že preizkušene sorte, nekaj pa je popolnoma novih: ARROW,  LA STRADE, CONSTANCE, CASABLANCA, ALOUETTE, MELROSE, CAYENNEGATSBYMANITOURUDOLPH

Kljub izredno visokim temperaturam in suši v preteklih tednih je krompir še lepo zelen in ob ugodnih vremenskih razmerah bo še nadaljeval z vegetacijo.
Težave so le z ogrci majskega hrošča, ki obžirajo gomolje.

Kot izredna sorta se je pokazala nova sorta MELROSE z velikim številom lepih gladkih gomoljev, belo mesnata sorta GATSBY z izredno debelimi gomolji, CONSTANCE z velikim nastavkom primerno debelih gomoljev. Med preizkušenimi sortami sta se najbolj izkazala sorta CASABLANCA, RUDOLPH in MANITOU z velikim številom lepih gomoljev.

Po končani predstavitvi in izmenjavi mnenj nas je naša gostiteljica ga. Pivk pogostila s praženim krompirjem sorte ARROW in kuhano šunko. Obiskovalci so pohvalili okusnost sorte v praženem krompirju.

KSS Nova Gorica in ga. Anki Poženel se zahvaljujemo za pomoč pri organizaciji poskusa in Dneva krompirja.

Izredna zahvala pa gre družini Pivk za vložen trud pri izvedbi poskusa in organizaciji Dneva krompirja.

 

Dan krompirja na Kmetiji Munda v Juršincih

18.7.2017

V torek 18.7. smo v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Ptuj organizirali Dan krompirja na Kmetiji Munda iz Juršincev. Lokacija poskuse je bila v vasi Gerlinci. Vroč poletni dan je privabil veliko število pridelovalcev in svetovalne službe iz okoliških krajev ter predstavnike Kmetijske zadruge Ptuj.

V uvodu je ga. Valerija Kodrič Majcen pozdravila vse zbrane in predstavila Kmetijsko zadrugo Ptuj, katere osnovna dejavnost je kooperacijsko organiziranje kmetijske proizvodnje, ki obsega oskrbo proizvajalcev s kmetijskim repromaterialom na eni strani in odkup ter prodajo kmetijskih pridelkov in živine na drugi strani.

Letošnje leto pridelovalcem krompirja ni bilo najbolj naklonjeno, saj je zgodnje sorte močno prizadela pozeba, kar se kaže v manjšem nastavku gomoljev, srednje zgodnje in zgodnje sorte je v mesecu maju prizadela suša, saj so imeli najbolj sušni maj v zadnjih 10 letih. Dosti bolje ni bilo niti v juniju. V preteklem tednu pa je na večjem območju Ptuja klestila tudi toča.

Podobno kot v preteklih letih imajo pridelovalci krompirja še vedno težave z odkupom in ceno na tržišču.

Poskus je bil izveden pri treh pridelovalcih:

V Grlincih je bil poskus sajen 13. aprila, v Gajevcih 1. aprila in pri Podgorcih 28. marca.

Proti plevelom je bilo škropljeno 1x, tekom rasti so se pojavile trave.
Proti boleznim je bilo škropljeno 3x in 2x z insekticidi proti koloradskemu hrošču.
Toča površin v poskusu ni poškodovala.

Na polju v Grlincih je Andrej Lukan predstavil posamezne sorte, njihove lastnosti in tehnologijo.

Na splošno so se vse sorte pokazale dobro, predvsem sorta CONSTANCE, srednje zgodnja sorta, rumeno mesnata z izredno lepimi, številnimi in enakomerno velikimi gomolji; LA STRADE, belo mesnata zgodnja sorta z debelimi gomolji in zelo velikim pridelkom, sorta EXCELLENCY z lepimi in številni gomolji in rumenim mesom ter sorta ALOUETTE kot izredno odporna rdeče kožna sorta z rumenim mesom.

G. Pukšiča je navdušila sorta ADATO, v poskusu je imela srednje velike številne gomolje, svetlo rumeno meso, rastline so močne in zdrave.
Sorta ARIZONA, z močno razvitim koreninskim sistemom in debelimi gomolji je zopet pokazala, kako odporna je na sušo.
Tudi vse ostale sorte dobro prenašajo sušo, pojavilo se je nekaj malega Alternarije.

Po končani predstavitvi na polju smo se s hladno pijačo osvežili v senci šotora. Družina Munda nam je pogostitev pripravila iz različno pripravljenih sort krompirja.

Zelenjavni golaž s krompirjem – sorta ALOUETTE
Ocvrt krompir – EXCELLENCY
Solata – SALAD BLAU in ARIZONA
Krompirjeva pita s skuto – CONSTANCE

Obiskovalci so bili izredno navdušeni nad ocvrtim krompirjem in okusnostjo sorte EXCELLENCY.

Solata iz sorte SALAD BLAU, pripravljena z oljčnim oljem nas je vse presenetila s svojo barvno nežnostjo in okusom.

Med pogovorom so obiskovalci poudarili, da je raznolikost sort krompirja ključnega pomena pri pripravi različnih vrst okusne hrane.

Kmetijski zadrugi Ptuj in Valeriji Kodrič Majcen se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi poskusov in organizaciji Dneva krompirja.
Zahvaljujemo se Ivanu Pukšiču, Marku Munda in Antonu Žuran za lepo pripravljen poskus.

 
Še posebej pa gre zahvala celotni družini Munda, ki nam je omogočila, da smo Dan krompirja izvedli na njihovem polju, za čudovito pogostitev in degustacijo.

 

Dan krompirja na kmetiji Koželj v Spodnjih Gameljnah

14.7.2017

V petek smo se v deževnem jutru zbrali na Kmetiji Koželj v Spodnjih Gameljnah na že petem Dnevu krompirja. Prireditve se je udeležilo veliko število pridelovalcev, predstavnikov kmetijskih trgovin in kmetijske svetovalne službe iz osrednje Slovenije in Gorenjske.
 
Ker nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, smo osnovne informacije o poskusu, tehnologijo pridelave in lastnosti posameznih sort, izvedeli kar pod streho na kmetiji.

Janez Koželj nam je predstavil osnovne informacije o poskusu:
Površina poskusa: 30 arov
Tip tal: Razvita aluvijalna tla
Sajenje 23.marec
Predposevek: Ječmen, za njim ajda.

Gnojenje: hlevski gnoj – 30T/ha; NPK 15-15-15 – 600 kg/ha ; dognojevanje KAN – 100 kg /ha (ob osipavanju skupaj s talnim insekticidom Force).

Zatiranje plevelov: Stallion Sync Tec

Bolezni in škodljivci:
1/Electis 75 WG + Karate,
2/ Dithane + Actara,
3/Banjo Forte + Actara,
4/Banjo Forte

Ko je dež ponehal, smo si sorte ogledali tudi na zgledno urejenem poskusnem polju.

V poskusu je bilo posajenih 25 sort krompirja. Večinoma so to že preizkušene sorte, nekaj pa je popolnoma novih:
ADATOALOUETTEARIZONAARROWCAROLUSCASABLANCACAYENNECONSTANCEESMEEEXCELLENCYGATSBYGOURMANDINEKINGSMANLA STRADELAUDINEMANITOUMELROSEPOMMERANTRANOMIRIVIERARUDOLPH, SALAD BLUESPECTRAVOGUEVOLARE

Zaradi izredno visokih temperatur v preteklih dneh se je na nekaterih sortah pojavila Alternaria. Sicer pa je posevek izredno lep.
Kot izredna sorta se je pokazala LA STRADA z izredno velikimi gomolji, CONSTANCE z velikim nastavkom primerno debelih gomoljev. Preizkušene sorte ARROW, ALOUETTE, CASABLANCA, RUDOLPH, MANITOU, ESMEE in EXCELLENCY so zopet pokazale svoje kvalitete. Tudi v ekstremnih rastnih razmerah, kot so bile v letošnjem letu- zmrzal, suša in zelo velike temperature so rastline dokaj neprizadete, pridelek bo velik in kvaliteten.

Po končani predstavitvi smo se vrnili na kmetijo in ob krompirjevem golažu še naprej razpredali o krompirju.

Družini Koželj se zahvaljujemo za vložen trud pri izvedbi poskusa in pomoči pri organizaciji Dneva krompirja.

 

Dan krompirja v Šolskem centru Šentjur

12.7.2017

V letošnjem letu smo prvič izvedli predstavitev poskusa v Šolskem centru Šentjur. Zadovoljni smo, da imamo možnost preizkušanja naših sort tudi na tej lokaciji in jih predstavljati tudi med dijaki in študenti, ki se še odločajo v katero sfero kmetovanja se bodo podali. Trudimo se navdihniti sedanje in bodoče pridelovalce in jim nuditi kvaliteten servis v celotni sezoni. Veseli smo da se je dogodka udeležilo tako veliko število ljudi, ki so z zanimanjem poslušali in tudi sami sodelovali z vprašanji in lastnimi izkušnjami.

Na površini, kjer smo izvajali poskus je bila v preteklem letu sajena koruza. Njiva je bila orana v jesenskem času (14.10.) do sajenja krompirja ni bilo ozelenitve. Površina nima namakalnega sistema.

V poskusu so sorte: ARROW, KRESNIK, RANOMI, CONSTANCE, ALOUETTE, EXCELENCY, ADATO, CAYENE, MELROSE, RUDOLPH.

Sajenje: 24.03.2017

Tretiranje s FFS:
10.05.2017 – Sencor+ Trend 100 ml/200 l vode
11.05.2017 – dognojevanje 160 kg Lithozinc, 160 kg Rhizovit
23.05.2017 – osipavanje grebenov
05.06.2017 – insekticid in fungicid+ biostimulator: Actara 120 g, Ridomil Gold 1,2 kg/300l vode, Fertiactyl 3 l
06.07.2017 – insekticid in fungicid: Calypso 66,6 ml/200l vode, Ridomil Gold 0,6 kg/200 l vode.

Tla so lahka do srednje težka. Podatkov o padavinah nimamo, glede na ogled polja ocenjujemo, da je bila v obdobju nastavljanja gomoljev tudi tukaj manjša suša, kar je razvidno iz manjše prisotnosti krastavosti na gomoljih. V zgodnejši fazi smo opazili tudi nekaj prisotnost plesni, ki se jo je nadzorovalo s pravočasnim ukrepanjem.

V obdobju zmrzali posevek še ni vzniknil, zato težav s pozebo tu ni bilo.

Na njivi je nekaj neizenačenosti v rasti, kot posledica spremenjene strukture tal (nasipi) in dostopnosti hranil, kar se vidi že po rastlinah in potem ob izkopu po fazi razvoja in obliki gomoljev.

Ob predstavitvi sort na polju nam je Andrej Lukan razložil tudi nekaj splošnih dejstev o pridelavi semenskega krompirja ter o pomenu žlahtnenja sort, katere prihajajo na trg ravno zaradi lastnosti, ki ustrezajo trenutnim pridelovalnim zahtevam. Pojavljajo se namreč vedno nove bolezni, ki onemogočajo pridelovalce, hkrati so tu stresne vremenske razmere, ki zmanjšujejo pridelek, zato so vedno bolj popularne sorte, kot so Alouette, Rudolph, Excelency, največ pozornosti pa je bila od novih sort deležna Constance, katero so gostje kasneje pri degustaciji ocenili tudi kot najbolj okusno. Rezultati ocenjevanja sort so na voljo za ogled tukaj.

Po predstavitvi na polju kot že omenjeno smo izvedli degustacijo sort Arrow, Kresnik, Constance in Excelency, vsako od njih v obliki pireja, cvrtega in praženega krompirja. Sledila je pogostitev s krompirjevim golažem in kot češnja na torti sladice iz krompirja.

Del naše predstavitve poskusa v Šolskem centru Šentjur si lahko ogledate tudi v spodnjem videu:
 

Šolskemu centru Šentjur se iskreno zahvaljujemo za ves vloženi trud, za pripravo polja in odlično pogostitev in se veselimo nadaljnjega sodelovanja.

 

Dan krompirja na kmetiji Bergant v Mokronogu

7.7.2017
 

V sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Trebnje smo na Kmetiji Bregant v Mokronogu pripravili dan krompirja.
 
Kraj Mokronog živi s krompirjem. Prvi festival praženega krompirja je bil leta 2001 ravno v Mokronogu. Leta 2015 so bili ponovno organizator festivala in tradicija praženja ter pridelave krompirja ostaja. Kljub vročini se je dneva krompirja udeležilo veliko število pridelovalcev in trgovcev iz področja Dolenjske.
 
Tla, kjer je bil izveden poskus so srednje težka. Predhodni posevek je bila pšenica. V jeseni so gnojili s hlevskim gnojem, pred saditvijo pa z mineralnim gnojilom NPK 15-15-15. Tekom rasti so dognojevali s Kan-om.
 
Krompir je bil posajen 12. aprila.
 
V poskusu so bile sajene sorte: ARROW, CASABLANCA, ARIZONA, ALOUETTE, EXCELLENCY.
 
Proti plevelom so škropili po vzniku s Sharpenom SC , proti boleznim so 2x preventivno uporabljali Dithane in 2x Ridomil gold. Proti koloradskemu hrošču so uporabili Actaro – eno škropljenje.
Pozeba konec aprila krompirja ni pretirano prizadela, nekoliko manjši nastavek gomoljev je imel le ARROW.
 
Na njivi je Andrej Lukan predstavil posamezne sorte in njihove tehnološke značilnosti.

Vseh pet sort se je glede na letošnje ekstremne rastne razmere izkazalo, da dobro prenašajo pozebo in tudi v sušnem letu dajejo dobre pridelke.
 
Vsi smo bili navdušeni nad sorto ALOUETTE, ki je popolnoma odporna na plesen. V poskusu je imela veliko število enakomernih in dokaj velikih gomoljev.
 
Sorta EXCELENCY je z velikim številom lepih, gladkih gomoljev čudovit nadomestek za sorto AGRIO. Na njivi smo lahko primerjati obe sorti, saj Bregantovi AGRIO že vrsto let pridelujejo. Sorta AGRIA je že pričela s sekundarno rastjo, delno se je pojavila tudi krastavost. Pri sorti EXCELLENCY se sekundarna rast ne pojavlja.
 
Gospa Bregant je zelo navdušena nad sorto ARROW, ki je odlična za pečenje, posebno pa jo je presenetila ranost.

Po končani predstavitvi so nam domačini spražili krompir iz sorte ALOUETTE. Alojz Gregorčič, dolgoletni predsednik Društva praženega krompirja, ki je krompir tudi pripravljal, je bil navdušen nad sorto, saj se tudi ob ranem izkopu ni razkuhala in je izredno okusna.
 

Pražen krompir sorte ALOUETTE.

 
Ob vonju praženega krompirja in pogostitvi smo poklepetali o naših sortah in problematiki pridelave in prodaje krompirja.
 
Kmetijski zadrugi Trebnje se zahvaljujemo za pomoč pri organizaciji prireditve, Bregantovim pa za vložen trud pri izvedbi poskusa in pogostitvi.

Zahvala tudi pražilcem in gospodu Alojzu za odlično pripravljen pražen krompir ALOUETTE.

 

Dan krompirja na Kmetiji Marič v Rankovcih

28.6.2017

V letošnjem letu smo prvič izvajali poskus na območju Prekmurja. Glede na raznolikost Slovenije in tudi različnih potreb slovenskih pridelovalcev glede sort, smo zelo zadovoljni, da tudi za Prekmurje preizkušamo in predstavljamo širok sortni nabor, vse od zgodnjih do poznih tako belo kot rumeno mesnate sorte.

Na površini, kjer smo izvajali poskus je bil v preteklem letu sajen česen, potem koleraba. Njiva je bila orana pred sajenjem prav tako gnojena z NPK 7-20-30 v količini 600 kg/ha. Površina nima namakalnega sistema.

V poskusu so sorte: ARROW, RIVIERA, RANOMI, ARIZONA, CONSTANCE, CASABLANCA, EXCELENCY, ALOUETTE, KINGSMAN, MANITOU, RUDOLPH.

Sajenje 18.marec, hkrati tretiranje z insekticidom Force.
14.4. osipavanje grebenov in dognojevanje s Kanom.

Tretiranje s FFS:
16.4.- herbicid Sharpen (2l/ha), herbicid Proman (2l/ha)
20.05. fungicid Dithan M45 (2kg/ha), insekticid Biscaya (3l/ha)
01.06. fungicid Dithane DG Neotec (2kg/ha), insekticid Actara (60kg/ha) in listno gnojilo Solub 5 kg/ha

Podatki o padavinah za območje Gederovci v celotnem obdobju 15.3.-23.6.2017 kažejo da je bila količina dežja 94 l/m2 . Če upoštevamo nevihte v zadnjih dneh lahko prištejemo še 25 l/ m2

19./20.april je posevek prizadela zmrzal, največ škode je povzročila na zgodnjih sortah, ki so bile v tistem trenutku najbolj razvite posledično so zaostale v rasti, vendar po ogledu polja lahko rečemo, da je pridelek kljub temu dober.

Pomembno je izpostaviti, da so na delu zasajene površine bolj prodnata tla prb. 30%. Gomolji so tam manj razviti, videti je, da je vpliv suše tam močnejši, kaže se tudi nekoliko krastavosti na gomoljih. Opažamo manjšo prisotnost alternarije, ki se jo je s pravilnim ukrepanjem nadzorovalo. Plesni na posevku ni prisotnih.

Glede na letošnje vremenske razmere lahko potrdimo da se opaža vpliv v zgodnji fazi pozebe in kasneje tudi velike suše, zaradi česar prihajajo v ospredje sorte, ki so bolj odporne na temperaturne šoke in bolezni, kot so ALOUETE, ARIZONA, CASABLANCA in RUDOLPH. Od novejših sort je bila največ pozornosti deležna CONSTANCE, predvsem ker je rumeno mesnata in je kljub težkim rastnim razmeram nastavek gomoljev izredno velik.

Po predstavitvi na polju , kjer ugotavljamo da so se praktično vse sorte izkazale za dobre, s prav tako dobrim predvidenim pridelkom smo bili deležni pogostitve na kmetiji Marič. Glede na naklonjenost regionalnega prebivalstva sortam z rumenim mesom in enkratno priložnostjo, da preizkusimo nekaj novega smo pripravili kot cvrt krompirček sorto ARROW. ARROW je najbolj zgoden krompir v Sloveniji in zato tudi najbolj razširjen. Po odzivu obiskovalcev pričakujemo, da bo v prihodnje večkrat na prekmurskih krožnikih.

Kmetiji Marič se iskreno zahvaljujemo za ves vloženi trud, za vzorno pripravo polja in pogostitev.

 

Poskusno polje 2017 – KZ PTUJ s kooperanti

 

Vabimo vas na dan krompirja, ki se bo odvijal na Kmetiji Munda v Juršincih, dne 18. julija 2017.

Kdaj: 18. julija 2017 ob 08:45

Kje: Kmetija Munda, Juršinci 27b,Juršinci, poskusno polje Grlinci

Sorte: ADATO, ALOUETTE, ARIZONA, ARROW, CASABLANCA, CAYENNE, CONSTANCE, EXCELLENCY, GATSBY, KINGSMAN, LA STRADE, MELROSE, RANOMI

 
 

 
 

Program:

od 8:45 do 9:00 Sprejem gostov
od 9:00 do 10:00 Ogled poskusnega polja in predstavitev sort
od 10:00 dalje Druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bosta potekala v vsakem vremenu.

 

Veselimo se srečanja z vami. Lepo vabljeni!

 

Poskusno polje 2017 – Janez Koželj

 

Vabimo vas na dan krompirja, ki se bo odvijal na Kmetiji Koželj, v Spodnjih Gameljnah 26, v Ljubljani – Šmartno, dne 14. julija 2017.

Kdaj: 14. julija 2017 ob 09:00

Kje: Spodnje Gameljne 26, Ljubljana – Šmartno

Sorte: ADATO, ALOUETTE, ARIZONA, ARROW, CAROLUS, CASABLANCA, CAYENNE, CONSTANCE, ESMEE, EXCELLENCY, GATSBY, GOURMANDINE, KINGSMAN, LA STRADE, LAUDINE, MANITOU, MELROSE, POMMERANT, RANOMI, RIVIERA, RUDOLPH, SALAD BLUE, SPECTRA, VOGUE, VOLARE

 
 

 
 

Program:

od 9:00 do 9:15 Zbiranje na kmetiji
od 9:30 do 10:30 Ogled poskusnega polja in predstavitev sort
od 10:30 dalje Druženje ob krompirjevih dobrotah na Kmetiji Koželj

Ogled in program bosta potekala v vsakem vremenu.

 

Veselimo se srečanja z vami. Lepo vabljeni!

 

Dan krompirja v Biotehniški šoli v Novi Gorici

15.6.2017

Naš prvi letošnji dan krompirja se je odvijal na Biotehniški šoli v Novi Gorici, kjer smo se tudi zbrali. Skupaj smo odšli na poskusno polje. Kljub ne preveč ugodnim vremenski pogojem (pozeba, potem suša), je bilo polje zgledno pripravljeno.

V poskusu so bile že uveljavljene sorte: ARROW, RIVIERA, ARIZONA, EXELLENCY, CASABLANCA, ESMEE, MANITOU. Novejše sorte: LA STRADA, RANOMI, CONSTANCE, GATSBY, ADATO in tri sorte, ki so Sloveniji prvič v preizkušanju: KINGSMAN, CAYENE in MELROSE.

Z večjim številom sort, smo hoteli zapolniti vse kulinarične tipe krompirjev in različnost okusov se pokazala kasneje, ko smo zgoraj omenjene sorte tudi okušali v krompirjevih jedeh.

Gospa Ingrid Bratuš z Biotehniške šole, nam je predstavila tehnologijo poskusa.

Na njivi je bila v lanskem letu kot glavni posevek pšenica, za podor pa je bila posejana mešanica: oljna redkev, gorjušica, facelija in ajda.

Njiva ja bila preorana v februarju. Sajenje krompirja je potekalo 13.3.2017. Osnovno gnojenje: 250kg/ha kalijev sulfat. 23.3.2017 je bilo tretirano s Stompom. 21.4.2017 je nasad prizadela pozeba. Dognojevali so 26.4. (200 kg/ha in 15.5. 2017 100 kg/ha.

Osipan je bil krompir 16.5. 2017. Tretiran pa še z Ridomilom in Calypsom.

Andrej Lukan je predstavil sorte, ki smo si jih tudi ogledali. Glede na vse pogoje in vremenske neprilike, ki so se pojavljale v trajanju poskusa so se sorte pokazale dobro in vse dosegle zadovoljiv pridelek.

Po ogledu na polju je pri Biotehniški šoli potekala degustacija sort. Sorte so bile predstavljene v različnih krompirjevih jedeh in redkokdaj imamo priložnost primerjati sorto v različnih jedeh, pa tudi različne sorte hkrati, pripravljene na enak način.
Seveda se je odprla burna razprava katera sorta je najboljša. Kljub različnim okusom so najboljše ocene dobile sorte: ARROW, CONSTANCE in LA STRADA.
 
To je za nas pomemben podatek, saj vemo, da vsaka sorta krompirja konča svojo pot na krožniku, zato se bomo trudili, da bo paleta naših sort zadostila vsem kulinaričnim zahtevam.

Obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk, ekipi Biotehniške šole, za zgledno pripravljen poskus in nadvse okusno in lepo pogostitev.

 

Poskusno polje 2017 – Janez Bergant

 

V sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Trebnje vas vabimo na dan krompirja, ki se bo odvijal na Kmetiji Bergant v Mokronogu dne 7. julija 2017.

Kdaj: 7. julij 2017 ob 09:30

Kje: Kmetija Bergant, Paradiž 4, Mokronog

Sorte: ALOUETTE, ARIZONA, ARROW, CASABLANCA, EXCELLENCY

 
 

 
 

Program:

od 9:30 do 10:00 Sprejem gostov
od 10:00 do 11:00 Ogled poskusnega polja in predstavitev sort
od 11:00 dalje druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bosta potekala v vsakem vremenu.

Veselimo se srečanja z vami. Lepo vabljeni!

 

Poskusno polje 2017 – Jože Marič

 

Vabimo vas na dan krompirja, ki se bo odvijal na Kmetiji Marič v Rankovcih – Tišina, dne 28. junija 2017.

Kdaj: 28. junij 2017 ob 08:45

Kje: Kmetija Marič, Rankovci – Tišina

Sorte: ALOUETTE, ARIZONA, CASABLANCA, CONSTANCE, EXCELLENCY, KINGSMAN, MANITOU, RANOMI, RIVIERA, RUDOLPH

 
 

 
 

Program:

od 8:45 do 9:30 Zbiranje na kmetiji Marič
od 9:00 do 10:30 Ogled poskusnega polja, predstavitev sort in diskusija
od 10:30 dalje Druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bosta potekala v vsakem vremenu.

 

Veselimo se srečanja z vami. Lepo vabljeni!

 

Poskusno polje 2017 – Šolski Center NOVA GORICA

 

V sodelovanju s ŠC Nova Gorica Biotehniška šola vas vabimo na dan krompirja, ki se bo odvijal na posestvu Šolskega centra dne 15. junija 2017.

Kdaj: 15. junij 2017 ob 09:00

Kje: posestvo Šolskega centra Nova Gorica Biotehniška šola

Sorte: ARIZONA, ARROW, CASABLANCA, CONSTANCE, ESMEE, EXCELLENCY, GATSBY, KINGSMAN, LA STRADE, MANITOU, RIVIERA, RUDOLPH, SALAD BLUE

 
 

 
 

Program:

od 9:00 do 9:30 Sprejem gostov
od 9:30 do 11:00 Ogled sort
od 11:00 naprej Druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bosta potekala v vsakem vremenu.

Veselimo se srečanja z vami. Lepo vabljeni!

 

Poskusno polje 2017 – Šolski center Šentjur

 

V sodelovanju s Šolskim centrom Šentjur vas vabimo na dan krompirja, ki se bo odvijal na posestvu Šolskega centra dne 12. julija 2017.

Kdaj: 12. julij 2017 ob 09:00

Kje: Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur pri Celju

Sorte: ADATO, ALOUETTE, ARROW, ESMEE, CAYENNE, CONSTANCE, EXCELLENCY, KRESNIK, MELROSE, RANOMI, RUDOLPH

 
 

 
 

Program:

od 9:00 do 9:15 Sprejem gostov
od 9:15 do 11:00 Ogled polja, predstavitev sort in diskusija
od 11:00 dalje Degustacija, ocenjevanje sort, druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bosta potekala v vsakem vremenu.

Veselimo se srečanja z vami. Lepo vabljeni!

 

Poskusna polja 2017

Poskusna polja 2017

Podjetje INTERSEME ima v letu 2017 organizirane poskuse na naslednjih lokacijah

Kmetijski sejem v Komendi 2016

 
Na letošnjem Jesenskem sejmu v Komendi, ki smo se ga udeležili že petič, smo predstavili naše že uveljavljene sorte in nekaj novejših kot RANOMI, CAROLUS, CONSTANCE, ALOUETTE in LA STRADA, ki smo jih letos že preizkusili v naših poizkusih v različnih krajih Slovenije.
 
interseme-sejem-komenda-2016-1750
  
interseme-sejem-komenda-2016-1759
  
Veliko število obiskovalcev smo, poleg zanimivo pripravljene razstave naših sort, privabili tudi z degustacijo izvrstno pripravljenega praženega krompirja sort ALOUETTE, RUDOLPH, CAROLUS in SALAD BLAU.
 
interseme-sejem-komenda-2016-1775
  
Pridelovalci, ki so nas obiskali na našem razstavnem prostoru in so v letošnjem letu sadili naš krompir, so bili s pridelki zadovoljni. Za novo sezono je bilo največ povpraševanja po semenu sort: ARROW, ESMEE, ARIZONA, RUDOLPH in CASABLANCA.
 
interseme-sejem-komenda-2016-1769
  
Vsem obiskovalcem našega razstavnega prostora se zahvaljujemo za obisk in za izmenjavo izkušenj pri pridelavi naših sort, ki ste jih delili z nami.
 
interseme-sejem-komenda-2016-1764
  

V letu 2017 se priporočamo za nakup, saj

interseme-sejem-komenda-2016-res-krompir

  

Vabljeni na Kmetijski sejem v Komendi

 
 
interseme-sejem-komenda-res-krompir
 

Za vas smo pripravili

 • Razstavo sort krompirja iz naše nove ponudbe
 • Svetovanje o posameznih sortah in tehnologiji pridelave
 • Degustacija krompirjevih jedi

 

Obiščite nas med 9:00 in 18:00 uro, v šotoru št. 6, razstavni prostor 52.

 
 
interseme-sejem-komenda-res-krompir-veliki
 
 
 

Povzetek: Dan krompirja – Kmetija Munda

V ponedeljek 5. septembra 2016 smo skupaj s Kmetijsko zadrugo Ptuj na Kmetiji Munda v Juršincih pripravili Krompirjev dan.
 
Kljub deževnemu jutru se je predstavitve udeležilo precejšnje število pridelovalcev in trgovcev iz okolice Ptuja, Podravja in celo s Koroške.
 
V uvodu je ga. Valerija Kodrič Majcen, vodja kmetijske pridelave pri KZ Ptuj, zbrane pozdravila v imenu Kmetijske Zadruge Ptuj in jim spregovorila o problematiki pridelave in prodaje krompirja ter trenutnih cenah na trgu.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-munda-1744
 
 
Posamezne sorte in njihove tehnološke značilnosti je predstavil Andrej Lukan iz podjetja Interseme.
 
Iz poskusov so bile predstavljene sorte FALUKA, ARIZONA, LA STRADA, EXCELLENCY, ALOUETTE, VOLARE, CAROLUS, ADATO, LUSA, ISLE OF JURA, MANHATTAN in SUNSET, ki so bile pridelane pri članih Kmetijske zadruge Ptuj in sicer na Kmetijah Munda, Meznarič, Venta in Veršič.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-munda-1742
 
 
Sorte v poskusu so bile sajene med 8. in 15. aprilom in bile ustrezno zaščitene pred pleveli, boleznimi in škodljivci.
 
Po predstavitvi so svoje mnenje dodali tudi izvajalci poskusa.
 
Ga. Meznarič nam je povedala, da je bila v letošnjem letu pridelava krompirja izredno težavna, saj sta v aprilu zmrzal in sneg do tal uničila posevke, v maju in avgustu pa je klestila toča. Zaradi vlažne pomladi in zelo močnega napada krompirjeve plesni je bila potrebna ustrezna zaščita proti krompirjevi plesni. Glede na razmere so bili pridelki zadovoljivi. Zelo dober pridelek je dala sorta SUNSET, ki je izredno odporna na plesen in ima veliko in močno rastlino.
 
G. Munda je bil najbolj zadovoljen s sorto EXCELLENCY. Sorta je imela zelo dober pridelek in kot je rekel g. Marko: “Prava velikost gomoljev za prodajo”.
 
ARIZONA nas je navdušila z lepimi gladkimi gomolji in dobrim pridelkom.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-munda-1745
 
 
Kot odporni na krompirjevo plesen sta bili izpostavljeni tudi sorti CAROLUS in ALOUETTE.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-munda-1746
 
 
Dan smo zaključili v sončnem vremenu. Senco smo poiskali v prostorih nove hiše, kjer smo si ob prijetnem klepetu izmenjavali mnenja in izkušnje.
 
Člani družine Munda so nas postregli z raznovrstnimi krompirjevimi dobrotami, za presenečenje pa so nas pogostili še s “sončnico”.
 
 

Povzetek: Dan krompirja – Kmetija Klančar

 
Skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica smo 26. 8. 2016 pripravili Krompirjev dan na KMETIJI KLANČAR v vasici Zadlog pri Črnem vrhu.
 
Zadlog leži na prelepi planoti, na 715 m nadmorske višine, zato je bila temperatura kljub sončnemu vremenu prijetna.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-klancar-1716
 
 
Dogodek je privabil lepo število ljudi, tako z bližnje, kakor malo bolj oddaljene okolice. Najprej je obiskovalce nagovorila gospa Anka Poženel z Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, naš predstavnik Andrej Lukan pa jih je popeljal skozi polje in jim predstavil sorte, ki so bile posajene.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-klancar-1719
 
 
Izmed vseh sort, ki so bile posajene (ARINDA, ARROW, CASABLANCA, FALUKA, LA STRADA, MANHATTEN, MARIS BARD, RIVIERA, SALAD BLAU, VOLARE, MANITOU), so se v tem okolju kot najboljše izkazale: RIVIERA, LA STRADA, ARROW in MANITOU.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-klancar-1726
 
 
povzetek-dan-krompirja-2016-klancar-1731
 
 
Gospod Marjan Pivk nam je predstavil tehnologijo poskusa. Krompir je posadil 9.maja. Njiva je bila gnojena s hlevskim gnojem. Proti plevelu je tretiral s Sencorjem, proti hrošču pa s Actaro. Proti plesni in ostalim boleznim je škropil:

 • 30. junija – Ridomil
 • 17. julija – Ridomil
 • 28. julija – Ridomil
 • 17. avgusta – Acrobat

 
Po ogledu poskusa smo si mnenja in izkušnje izmenjali ob izvrstnem praženem krompirju (sorta ARINDA). Da pa ni ostalo samo pri krompirjevih dobrotah je poskrbela gospa Pivk, ki je krompirju dodala prilogo in postregla še s sladico in kavo.
 
 

Dan krompirja – Kmetija Munda

dan-krompirja-2016-kmunda-vabilo

 

Vabimo vas na DAN KROMPIRJA

Kdaj: 5. september 2016 ob 10:00

Kje: Kmetija Munda, Juršinci 27b, 2256 Juršinci

 
 

PROGRAM:

10:00 – 10:30 Sprejem gostov
10:30 – 11:30 Predstavitev sort krompirja iz poskusov podjetja Interseme
11:30 dalje Druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bo potekal ob vsakem vremenu.

Vljudno vabljeni!

 

dan-krompirja-2016-logo-kzptuj

 
KAKO DO NAS:

 
A. Ptuj-Podvinci – Mostje -Juršinci
B. Avtocesta Maribor Murska Sobota – Izvoz Sv. Jurij ob Ščavnici – Juršinci
 
 
dan-krompirja-2016-kmunda-zemljevid

Dan krompirja – Kmetija Klančar

dan-krompirja-2016-kk-pivk-vabilo

 

Vabimo vas na DAN KROMPIRJA

Kdaj: 26. avgust 2016 ob 10:00

Kje: Kmetija Klančar – Marjan Pivk, Zadlog 9, 5274 Črni Vrh nad Idrijo

 
 

PROGRAM:

10:00 – 10:30 Sprejem gostov
10:30 – 11:30 Predstavitev sort krompirja iz poskusov podjetja Interseme
11:30 dalje Druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bo potekal ob vsakem vremenu.

Vljudno vabljeni!

 

KAKO DO NAS:

 

dan-krompirja-2016-kk-pivk-zemljevid

Povzetek: Dan krompirja – Tavčarjev dvorec Visoko

V soboto, 10.7. 2016, smo skupaj s Turističnim društvom Gorenja vas na Visokem ob Tavčarjevem dvorcu pripravili dan krompirja.
 
Sončno vreme in lepota škofjeloških hribov sta na ogled privabila kar nekaj gorenjskih pridelovalcev krompirja.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-visoko-6886
 
 
V poskusu je bilo posajenih 7 sort krompirja: Lusa, Alouette, La Strada, Faluka, Carolus, Manhattan in Arizona.
 
Andrej Lukan nam je predstavil sorte, tehnologijo pridelave ter opisal glavne bolezni in škodljivce, ki se pojavljajo na krompirju.
 
V letošnjem letu je pridelava krompirja zaradi izredno neugodnih vremenskih razmer zelo zahtevna. Hladna pomlad v začetku rastne dobe , obilo deževja in vlage ter ugodne temperature za razvoj krompirjeve plesni so zahtevale pravočasno zaščito pred krompirjevo plesnijo ter redno škropljenje ponavljati vsakih 10 dni. Na žalost pa je dež v maju in juniju marsikateremu pridelovalcu onemogočil, da bi škropljenje sploh lahko opravil.
 
Na njivi ob Tavčarjevem dvorcu so krompir sadili 21. aprila, opravili so dva škropljenja proti plevelom ter dva škropljenja proti krompirjevi plesni. Na njivi plevelov skoraj ni bilo, zaradi ugodnih vremenskih razmer za razvoj krompirjeve plesni pa je plesen močno prizadela sorto Manhattan, na sortah Alouette in Carolus pa znakov bolezni ni bilo.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-visoko-6889
 
 
povzetek-dan-krompirja-2016-visoko-6881
 
 
Kot smo predvidevali, je bilo tudi v poskusu potrjeno, da sta sorti Carolus in Alouette skoraj imuni na krompirjevo plesen na listih, temu ustrezno je tudi število in debelina gomoljev.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-visoko-6895
 
 
Dan smo zaključili v prijetni lipovi senci ob praženem krompirju, ki so ga pripravili člani Turističnega društva Gorenja vas.
 
 

Povzetek: Dan krompirja – Kmetija Medved

V četrtek, 7.7. 2016, smo na kmetiji Medved v Šentpavlu na Dolenjskem pripravili že tretji Krompirjev dan.

V sončnem, ne prevročem vremenu, smo si ogledali poskus v katerem je bilo 10 sort krompirja. Poskus si je ogledalo kar nekaj pridelovalcev krompirja, vsi so si bili enotni, da je bila v letošnjem letu pomembna pravočasna zaščita krompirja, ki se je izvajala na vsakih 7-10 dni.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-km-6722
 
 
Prisotni so bili tudi predstavniki kmetijskih zadrug, ki semenski krompir prodajajo. Povedali so, da je včasih v ponudbi preveč sort in se potem težko odločijo katero kupcu priporočiti.

Vsi skupaj smo si z zanimanjem prisluhnili predstavitvi sort, ki jo je pripravil Andrej Lukan. Za najboljše so se izkazale sorte: ARIZONA, ALOUETTE, CAROLUS in RUDOLPH.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-km-6734
 
 
Bernarda Vidic je predstavila celotno tehnologijo poskusa.

Kljub slabim vremenskim pogojem v času vegetacije, je bila njiva lepo pripravljena in krompir v dobrem stanju.

Na sosednji njivi smo si ogledali še krompir AGATA, ki ga ima g. Medved v proizvodnji in ga že kopljejo in uspešno plasirajo na trg.

Po ogledu krompirja smo se družili ob  krompirjevem golažu.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-km-6748
 
 
Za presenečenje je poskrbela družina Medved, saj so njihova dekleta postregla z več krompirjevimi dobrotami, sladicami in gostoljubnostjo.

 
 

Povzetek: Dan krompirja – Kmetija Kastelic

 
V četrtek, 23.6.2016, smo na kmetiji Kastelic v Sneberjih (Ljubljana) pripravili Krompirjev dan.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-kk-507
 
 
Vreme nam je bilo tokrat zares naklonjeno, obiskovalci pa so si z zanimanjem ogledali predstavitev sort, ki jo je vodil Andrej Lukan.
 
V poskusu je posajenih 26 sort krompirja, kar nekaj je novih sort, ki jih v Sloveniji prvič preizkušamo. Izvajalec poskusa g. Drago Kastelic je povedal, da je krompir posadil 03. in 04. aprila in je predstavil celotno tehnologijo. Kljub vremenskim pogojem, ki v letošnji pomladi niso bili ugodno za pridelovalce krompirja, še posebno za pridelavo ranih sort, je krompir lep in v dobrem stanju, njiva pa je vzorno pripravljena.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-kk-491
 
 
Obiskovalce je zanimala predvsem zaščita proti krompirjevi plesni. Nasadi krompirja (poskus in tržna pridelava) so bili v času vegetacije 3x krat zaščiteni proti krompirjevi plesni, v poskusu pa smo lahko opazovali velike razlike med sortam.

povzetek-dan-krompirja-2016-kk-497
 
 

Sorti ALOUETTE in CAROLUS sta imuni na krompirjevo plesen tako na listih in gomoljih, kot zelo dobro odporni sta se izkazali tudi sorti SUNSET in RUDOLPH.

povzetek-dan-krompirja-2016-kk-502
 
 
povzetek-dan-krompirja-2016-kk-506
 
 

Na kmetiji Kastelic prideluje predvsem zgodnje in srednje zgodnje sorte krompirja izredno zadovoljni so s sorto ARROW, ki je najbolj zgodnja od ostalih sort, ki jih imajo v proizvodnji in jih že plasirajo na trg, pa dobre pridelke kažeta tudi sorti CASABLANCA, ki je izredno okusna večnamenska, in sorta ESMEE, ki je ena od ranejših rdečih sort v Sloveniji, pridelovalci pa so si jo zapomnili tudi kot najokusnejšo rdečo sorto.

Po ogledu krompirja smo druženje zaključili v hladu kozolca ob krompirjevem golažu.
 
 
 

Dan krompirja – Tavčarjev dvorec Visoko

dan-krompirja-2016-td-visoko

 

Vabimo vas na DAN KROMPIRJA

Kdaj: 10. julij 2016 ob 11:00

Kje: Tavčarjev dvorec Visoko pri Poljanah

 
 
dan-krompirja-2016-td-visoko-logo
 
 

PROGRAM:

11:00 – 11:15 Sprejem udeležencev na poskusnem polju ob Tavčarjevem dvorcu
11:15 – 12:00 Ogled in predstavitev sort iz poskusov
12:00 dalje Druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bo potekal v vsakem vremenu.

Vljudno vabljeni!

 

Povzetek: Dan krompirja – ŠC Nova Gorica BIOTEHNIŠKA ŠOLA

V četrtek 16.6. 2016 smo pripravili skupaj s Biotehnično šolo v Novi Gorici Dan krompirja.

Kljub dežju zjutraj, so prišli obiskovalci tudi iz Kopra in Postojne, kar kaže na to, da si proizvajalci krompirja tudi na Primorskem želijo novih sort, ki so lokalno preizkušene in primerne za Primorsko.

povzetek-dan-krompirja-2016-scng1
 
 
K sreči nam je vreme dovolilo, da smo imeli dovolj časa za ogled polja, poleg poskusnega polja pa smo si ogledali tudi proizvodnjo krompirja Manitou in Riviera. Sorta Riviera je na Goriškem prva rana sorta, z izkopom so pričeli v drugi polovici maja in je v sredini junija že vsa prodana.

Vodja posestva g. Kristjan Bratož je predstavil priprave na poskus in tehnologijo. Zaradi neugodnega vremena so krompir posadili šele 18.03. Lepo pripravljeno polje in skrbno izvajanje tehnologije skozi celo rastno dobo je zagotovilo, da bomo dobili reprezentativne rezultate ob končanju poskusa.

Obiskovalcem smo pokazali polje na katerem je posajenih dvanajst sort krompirja:

ARROW, AGATA, ARIZONA, LA STRADA, MANHATTAN, ALOUETTE, RUDOLPH, CAROLUS, EXCELLENCY, LUSA, VOLARE.

Predstavitev sort na polju je vodil g. Andrej Lukan, ki v Intersemenu poleg prodaje skrbi tudi za preizkušanje sort.
 
povzetek-dan-krompirja-2016-scng2
 
 
Zgodnje sorte so že dosegle tehnološko zrelost. Najbolj zanimiva sta bili Arrow in La Strada, ki je bila sorta z največjimi gomolji in prijento presenečenje poskusa.

povzetek-dan-krompirja-2016-scng3

 
Od poznih sort so izstopale Rudolph, Excellency in Manitou , ki imajo izredno lep nastavek in že sedaj lepo razvite gomolje.

Po ogledu polja smo se družili ob krompirjevih dobrotah, ki so jih pripravili na Biotehniški šoli iz sorte Riviera.
 
 

Dan krompirja – Kmetija Medved

dan-krompirja-2016-kmetija-medved

 

Vabimo vas na DAN KROMPIRJA

Kdaj: 7. julij 2016 ob 9:30

Kje: Kmetija Medved – Poskusno polje, Šentpavel na Dolenjskem 20, 1296 Šentvid pri Stični

 

 

PROGRAM:

09:30 – 10:00 Sprejem gostov
10:00 – 11:00 Ogled sort iz poskusov na kmetiji MEDVED
11:00 dalje Druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bo potekal v vsakem vremenu.

Vljudno vabljeni!

 

KAKO DO NAS:

 

dan-krompirja-2016-kmetija-medved-lokacija

Dan krompirja – Kmetija Kastelic

 

Vabimo vas na DAN KROMPIRJA

Kdaj: 23. junij 2016 ob 9:30

Kje: Kmetija Kastelic – Poskusno polje, Cesta v prod 22, Ljubljana Sneberje

 

 

PROGRAM:

09:30 – 10:00 Sprejem gostov
10:00 – 11:00 Ogled sort iz poskusov na kmetiji KASTELIC
11:0 dalje Druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bo potekal v vsakem vremenu.

Vljudno vabljeni!

 

KAKO DO NAS:

 • avtocesta iz Ljubljane proti Štajerski, izvoz Ljubljana – Sneberje, na križišču levo in čez 200m ste na cilju
 • avtocesta iz Štajerske proti Ljubljani, izvoz Ljubljana – Sneberje, na prvem križišču zavijete desno, na naslednjem naravnost in čez 200m ste na cilju

 

dan-krompirja-2016-kk-lokacija