Opis sort semenskega krompirja in tehnologija pridelovanja

 
Objavljamo opis sort semenskega krompirja in priporočeno tehnologijo pridelovanja specifično za sorto krompirja.
 
Podatki bodo dobrodošli pridelovalcem krompirja, saj lahko iz tehnoloških listov razberejo lastnosti in značilnosti posamezne sorte semenskega krompirja.
 
 

Sorta krompirja Tehnološki list
Alouette gojenje-alouette
Arizona gojenje-arizona
Arrow gojenje-arrow
Carolus gojenje-carolus
Casablanca gojenje-casablanca
Cerisa gojenje-cerisa
Constance gojenje-constance
Esmee gojenje-esmee
Excellency gojenje-excellency
Faluka gojenje-faluka
Gourmandine gojenje-gourmandine
Lusa gojenje-lusa
Manitou gojenje-manitou
Ranomi gojenje-ranomi
Riviera gojenje-riviera
Rudolph gojenje-rudolph